Márciusi beiratkozás időpontjai:
Időpont
          3. kedd
          5. csütörtök
             16 órakor!
Időpont
          10. kedd
         12. csütörtök
             16 órakor!
Helyszín:
Cím Veszprém, Virág Benedek. u.4. (Átrium Irodaház)
Jelentkezés/Érdeklődés:
Telefon +36 30 921 5189
Telefon +36 20 994 6437
(A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező!)
(A **-gal megjelölt mezők közül, legalább egy kitöltése kötelező!)

A küldésre kattintva elfogadja a Türelmes Autósiskola Adatvédelmi nyilatkozatát.
Küldés
Folyamatban
A "B" kategóriás tanfolyamra való jelentkezés feltételei:
 • 16 és fél éves kor betöltése.
 • Személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya.
 • Kresz tanfolyam és a Kresz vizsga díja.
 • A tanfolyamra való felvételhez jelentkezési lapot kell kitölteni, a felvétel a képzésszerv és a tanuló között megkötendő képzési szerződés aláírásával történik meg.
 • 8 általános iskolai vagy magasabb végzettséget igazoló bizonyítvány
 • orvosi alkalmassági vizsgálat
Amit a tanfolyamról tudni érdemes:
 • KRESZ, vezetéselmélet, műszaki ismeretek: 28 óra
 • Vezetési gyakorlat alapoktatás (járműkezelés): 9 óra
 • Vezetési gyakorlat főoktatás (vezetés forgalomban): 20 óra
 • A tanórák időtartama: Az elméleti órák 45, a gyakorlati órák 50 percesek.
 • Kresz tanfolyam, e-learning lehetőséggel is: 35.400,- Ft
  Vezetési gyakorlat: 5.000,- Ft/óra (30 óra kötelező)
Kresz vizsga feltételei:
 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
 • 17 évnél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
 • A vizsgadíj (4.600,- Ft) befizetése. (A vizsgadíjat a Nemzeti Közlekedési Hatóság pénztárába kell befizetni.)
Az elméleti tanfolyam érvényessége:
A tanuló a tanfolyamkezdetétől számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ez nem sikerül új tanfolyamot kell kezdeni.
A gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg.
Forgalmi vizsga feltételei:
 • A Kresz vizsgán megfelelt.
 • 17. életévét betöltötte.
 • A tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte.
 • A vizsgadíj (11.000,- Ft) befizetése. (A vizsgadíjat a Nemzeti Közlekedési Hatóság pénztárába kell befizetni.)

Ha a vizsgázó a meghatározott időtartamon belül nem tesz sikeres vizsgát a kategóriához tartozó összes vizsgatárgyból, akkor minden addigi sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

A sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát teljesíteni.

Elsősegély tanfolyam szervezése:
 • Tanfolyam díja: 15.000,- Ft
 • Vizsgadíj: 7.900,- Ft
Oktatási helyszínek:
 • Elméleti oktatás: Veszprém, Ady E. u. 7/B fsz. 6. (Levendula Üzletház)
 • Gyakorlati oktatás: Veszprém város területe és környéke.
A vezetői engedély kiadása:

A vizsgáztatási előírások teljesítését a felügyelet, vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a felügyelet, sikeres forgalmi vizsga esetén elektronikus úton elküldi a Kormányhivatalnak.

A vezetői engedély kiállítását a sikeres forgalmi vizsga napját követő 3. munkanappal lehet kérelmezni a Kormányhivatalban.Igazolni kell a személyazonosságot, be kell mutatni az elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését igazoló igazolványt és az orvosi alkalmassági véleményt.

Vezetői engedélyt csak olyan magyar állampolgár, ill. az EGT állampolgárainak számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőknek lehet kiadni, akinek lakóhelye ill. tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.